Priče Pričalice

Приче, песме и драмски текстови за децу
Аутор: Видосава Стојшин - Неда

Киша

Травка цвету писмо пише:

Сува земља, нема кише

Не могу да трпим више.

Чуо облак, па му жао

Скоро да би заплакао

Гледа биљке тужне, свеле

И цветове невеселе.

Пусти сузу, две и више

Благо нама: ево кише

Цвеће пева, пева трава

Сва ливада мирисава.

Autor: Vidosava Stojšin

Видосава Стојшин Неда
Аутор: Видосава Стојшин - Неда